Prodhues Phleiderer - Gjermani
Përshkrim

Kompensatë rezistuese ndaj zjarrit P2 Pyroex B1

Kompensatë e cila e redukton ekspansionin ndaj zjarrit, ajo i përmban të gjithë kualitetet që i posedon kompensata standarde (fortësi, jetëgjatësi, e lehtë për përpunim dhe zgjedhje e gjerë e shtresave dekorative si shtresë përfundimtare) me siguri të shtuar në rast të ekspozimit në zjarr. Nëpërmjet shtesave të cilat shtohen për të qenë rezistues ndaj zjarrit, shpejtësia e djegies së kompensatës është reduktuar, e me këtë është rritur rezistenca ndaj zjarrit si edhe shtyrje e procesit të zgjerimit të zjarrit.

Zbatimi

Fushat parësore për përdorim janë në pajisjen e hapësirës dhe punimi i mobilieve për hapësira ku ekziston rrezik i madh për paraqitjen e zjarrit (laboratorë, pompa benzine, TV stacione e të ngjashme).