Производител Phleiderer - Германија
Опис

Антистатска иверка P2 – ESA

Употребата на електростатската иверка со завршна декоративна облога е неизбежна на сите места каде има пореба од висока заштита од празнење на висок електростатски полнеж. Елекрично спроводливите карактеристики на оваа иверка, овозможуваат веродостојно и едноставно уземјување, овозможено преку мебелот, зидни прегради и облоги, на места чија дејност е во полето на микроелектрониката, лаборатории или централни контролни соби.

  • U 016

    Назив Pastel Gray Димензии 8 16 19 25 38 2750 x 2050 + + Површина Софт Цена 19 мм = 14,800 ден. 25 мм = 18,200 д ...