• Swing Lift

    Производител Salice - Италија Меко затварање Да Висина на елементот до 720 мм Ширина на елементот 1200 ...

  • Folding Lift

    Производител Salice - Италија Меко затварање Да Висина на елементот 720 мм (фиксно) 780 мм (фиксно) ...

  • Flap Lift

    Производител Salice - Италија Опис Овој механизам може да се монтира на левата или на десната страна во ви ...