RAUKANTEX Magic Lite
Предности На полицата во дневната соба, на работната маса во кујната: Индирекното осветлување создава пријатно чувство и атмосфера. Со оваа линија REHAU создаде полутранспарентна трака. Откако ќе се направи каналче на панелот се лепи LED лентата (истотака LED лента во боја). Кога ќе се вклучат LED светлата, светлината пробива преку полутранспарентните делови на траката.
Примена Кантирање на трезариски и работни маси, корпуси, преградни тенки ѕидови, рамки или вратички, полици.
2231Е
Димензија Цена
45 / 2 235.00 ден./м
2235Е
Димензија Цена
45 / 2 225.00 ден./м
2238Е
Димензија Цена
45 / 2 225.00 ден./м