RAUKANTEX Magic Lite
Përparësitë Në raftin e dhomës së punës, në tavolinën e punës në kuzhinë: Ndriçimi indirekt krijon ndjenjë dhe atmosferë të këndshme. Me këtë linjë REHAU krijoi shirit gjysmë transparent. Kur do të bëhet një kanal i vogël në panel ngjitet LED shiriti (gjithashtu LED shirit me ngjyrë). Kur do të kyçen LED dritat, drita depërton nëpërmjet pjesëve gjysmë transparente të shiritit.
Zbatimi Mbyllje e skajeve të tavolinave të kuzhinës dhe tavolinave të punës, korpuseve, mureve të hollë ndarës, kornizave ose dyerve.
2231Е
Dimensioni Çmimi
45 / 2 235.00 den./m
2235Е
Dimensioni Çmimi
45 / 2 225.00 den./m
2238Е
Dimensioni Çmimi
45 / 2 225.00 den./m