RAUKANTEX Magic 3D
Предности ABS траки кои се комбинацијата на транспарентни површини и високо квалитетен принт. Комбинација која создава уникатна и тро-димензионална длабочина.
Примена Кантирање на трезариски и работни маси, корпуси, преградни тенки ѕидови, рамки или вратички.
072Z
Димензија Цена
45 / 2 165.00 ден./м
073Z
Димензија Цена
45 / 2 165.00 ден./м