• Leda

    Систем Leda Опис Новитет во нашиот асортиман е канцеларискиот систем LEDA. Ги исполнува сите потреби кои г ...

  • Конструкција за работно биро, со автоматска регулација на висината

    Модел Minerva Опис Конструкција за работно биро, со автоматска регулација на висината. Системот е придвиж ...

  • Doodle

    Модел Doodle Опис Едноставност и функционалност Едноставната метална цевка е главниот елемент кај Doodle. ...