• Leda

    Sistem Leda Përshkrim Risi në prodhimet tona është sistemi I zyrave LEDA. I plotëson të gjitha nevojat të cilat I kërkojnë trended e reja të tregut të këtyre llojeve të prodh ...

  • Doodle

    Model Doodle Përshkrim E thjeshtë dhe funksionale Gypi i thjeshtë metalik është elementi kryesor te Doodle-i. Sistemi i brendshëm përforcues në gypa siguron stabilitet në korn ...