• Flexyled RGB

    Përshkrim FLEXYLED RGB është e punuar me teknologji LED RGB, e pajisur me sistem elektronik të ngjyrave të ndryshueshme dhe komandues për largësi nëpërmjet të cilit e zgjidhni ngjyrë ...

  • Flexyled CR

    Përshkrim FLEXYLED CR janë në kulmin e fushës së LED shiritave të lakueshëm, në të vërtet me zhvillimin e sistemit novator të lidhjes, mundëson lidhje në seri, të elementeve me gj ...