Производител SALICE - Италија
Модел Unica
Опис Скриените лизгачи со целосно извлекување го комбинираат мекото затварачко дејство на Smove заедно со традиционалното отварање и отварањето со притискање за мебел без рачки. Оперативниот систем е во целост механички и оттаму не бара никакво струјно поврзување.
Технички податоци
  • Особина на самозатварање
  • Двојна безбедност при извлекување
  • Носивост до 30 кг.
  • Стабилна позиција при целосно извлекување
  • Меко затварање
Должина Цена Должина Цена
300 мм 1,850 ден. 450 мм 1,970 ден.
350 мм 1,900 ден. 500 мм 2,000 ден.
400 мм 1,925 ден.
Напомена: Во цената се вклучени само металните страни и останатите делови потребни за да се изработи фиоката.
Иверката се нарачува посебно.