Doreza

Sasi të kufizuara

Linjë Aseptic Line – Ofron mbrojtje antibakteriale dhe e zvogëlon rrezikun nga alergjia gjatë kontaktit me krom dhe nikel.
Model Finish Çmimi
RE10 128 188 Nikel i smeriluar 100.00 den.
Dimensionet shikoni këtu.