Doreza

Sasi të kufizuara

Model Finish Çmimi
US48 160 180 E zezë me shkëlqim të lartë 630.00 den.
320 340 E zezë me shkëlqim të lartë 820.00 den.
448 468 E zezë me shkëlqim të lartë 970.00 den.
US48 320 340 E zezë mat 580.00 den.
448 468 E zezë mat 675.00 den.
US48 160 180 Krom 770.00 den.
448 468 Krom 1,200 den.
Dimensionet shikoni këtu.