Трансформатори

Шифра Модел Влез Излез Напон Цена
0843301 15/12 220÷240Vac 12Vdc 15W 1,000 ден.
  • Кабел со втиснувач – 2000 мм
  • Кабел со 12 мини разнесувачи – 500 мм
Шифра Модел Влез Излез Напон Цена
0839201 30/20 220÷240Vac 12Vdc 30W 1,750 ден.
  • Кабел со втиснувач – 2000 мм
  • Кабел со 12 мини разнесувачи – 500 мм