Механизми за врата

Модел Motion – V
Шифра MTNV1
Опис Шарка за врата со ширина од 780 до 880 мм.
Врата од 15 до 50 кг.
Боја Бела Сива
Цена 18,250 ден. 16,600 ден.
Шифра MTNV2
Опис Шарка за врата со ширина од 880 до 980 мм.
Врата од 15 до 50 кг.
Боја Бела Сива
Цена 19,800 ден. 18,000 ден.
Шифра MTNV3
Опис Шарка за врата со ширина од 980 до 1180 мм.
Врата од 20 до 40 кг.
Боја Бела Сива
Цена 21,280 ден. 19,350 ден.
Шифра AUTMNTKT
Опис Електромотор за отварање на врата.
Боја Бел, Сив
Цена 73,700 ден.
Шифра TOUCH0000
Опис Систем на допир за отварање на врати.
Боја Бел, Сив
Цена 8,700 ден.
Шифра MTNDIM500
Опис Шаблон за бушење на вратите.
Цена 2,400 ден.