Модуларни елементи / Cafim / Сегмент за бутици

Систем Kali


Флексибилен и модуларен алуминиумски систем кој ви дава неограничена слобода на интригантен и едноставен начин да го опремите Вашиот ентериер.
 
 
 
Се состои од профили, држачи за полици и фиоки и други ситни додатоци, сосема доволни од нив да создадете уникатни и функционални решенија.
Примена Дневни и спални соби, продавници, аптеки,..

Компоненти
Назив Профил А
Шифра 5001.3000
Должина 3000 мм
Финиш Бел, Кафен
Цена 3,000 ден./ цел профил
Назив Профил Т
Шифра 5005.3000
Должина 3000 мм
Финиш Бел, Кафен
Цена 2,400 ден./ цел профил
Назив Алуминиумска решетка
Шифра 5006.2500
Должина 2500 мм
Финиш Алуминиум
Цена 350.00 ден./ цел профил
Назив Покривен пластичен профил
Шифра 5007.2500
Должина 2500 мм
Цена 220.00 ден./ цел профил
Назив Аголен спојник за профил А со А
Шифра 5008.0053
Финиш Бел, Кафен
Цена 130.00 ден.
Назив Спојник за ѕид или плафон
Шифра 5009.0053
Финиш и Цена Бел = 150.00 ден.
Кафен = 240.00 ден.
Назив Регулациона ногарка за профил А
Шифра 5010.0022
Висина 86 мм
Финиш Бел, Кафен
Цена 620.00 ден./ цел профил
Назив Y W Спојник за профил Т
Шифра 5015.0030
Финиш Бел, Кафен
Цена 200.00 ден.
Назив Y Х Спојник за поврзување на профил Т со профил А
Шифра 5015Т.0053
Финиш Бел, Кафен
Цена 270.00 ден.
Назив Држачи за полици
Шифра 5022.0450
Должина 450 – 500 мм
Финиш Бел, Кафен
Цена 370.00 ден.
Назив Држачи за полици и оклагија
Шифра 5023.0260
Должина 260 мм
Финиш Бел, Кафен
Цена 530 ден.
Назив Држачи за стаклени полици
Шифра 5024.0220
Должина 220 – 300 мм
Финиш Бел, Кафен
Цена 730.00 ден.
Назив Држачи за фиоки
Шифра 5025.0042
Финиш Бел, Кафен
Цена 360.00 ден.
Назив Капачиња за оклагија
Шифра 4030.0000
Финиш Бел, Кафен
Цена 15.00 ден.
Назив Држачи за оклагија
Шифра 4036.0015
Финиш Бел, Кафен
Цена 380.00 ден.
Назив Оклагија
Шифра 7072.3000
Должина 3000 мм
Финиш Бел, Кафен
Цена 1,150 ден./ цел профил