HDF

Површина Брановидна текстура по целата површина
Димензија 3050 х 1220 х 18
Цена 21,400 ден.