HDF

Sipërfaqe Teksturë në formë të valëve në tërë sipërfaqen
Dimensioni 3050 х 1220 х 18
Çmimi 21,400 den.