HDF

Површина Пирамидна текстура по целата површина
Димензија 3040 х 1200 х 18
Цена 21,850 ден.