Канцелариски сегмент / Конструкции за маси

Модел Minerva
Опис Конструкција за работно биро, со автоматска регулација на висината. Системот е придвижен од мал моќен електро мотор, поврзан со дисплеј за регулација. Постои можност за меморирање на неколку висини како и за функционална модулација, преку додатен аголен сегмент.
Примена Во мултимедијални центри, училишта каде се среќаваат разни возрасни групи, јавни центри при задоволување на потреби кон лица со одреден хендикеп, Ди Џеј кабини и сл.
Компоненти
Назив Мотор кит
Шифра 61001897.000
Цена 25,500 ден.
Назив Надградба за мотор кит
Шифра 61001227.000
Цена 21,300 ден.
Назив Педа за ногара
Шифра 61002317.009
Цена 1,040 ден.
Назив Траверза за мототр кит
Шифра 61001229.000
Должина 1200 – 1800 мм
Цена 1,500 ден.