ХПЛ високо сјајни плочи

Anthracite Rainbow
Површина – Висок сјај
Димензија на таблата
Кликнете за поголема слика 4100 x 1300
Дебелина на иверката
17,6 мм
+
ABS трака
23/1 22/2 28/04 28/2 45/1 54/2
+ +
Ценовник
Дебелина (мм) Цена во денари
17,6 11,900 таб.