Канцелариски сегмент / Канцелариски додатоци

Опис Овој производ содржи 3 Шуко отвори поставени под агол од 45 степени како заштита од несакано излевање на вода.
Димензија (мм) 120 х 240
Финиш Алуминиум
Цена 8,060 ден.