Segment i zyrës  / Shtesa

Përshkrim Ky prodhim përmban 3 Shuko hapje të vendosur nën kënd prej 45 shkallëve si mbrojtje nga derdhja e padëshiruar e ujit.
Dimensioni (mm) 120 x 240
Finish Alumini
Çmimi 8,060 den.