Канцелариски сегмент / Канцелариски додатоци

Опис Versapad е компактен и разноличен електричен систем. Дизајниран за се вгради во отвор со дијаметар од 80 мм, а благодарение на системот за отварање и затварање на капаците работната површина секогаш ќе биде уредна и прегледна. Производот содржи 1 Шуко отвор, 1 приклучок за мрежен кабел (1РЈ45), 1 USB приклучок.
Димензија (мм) 120 х 240
Финиш Црн
Цена 3,500 ден.