Segment i zyrës  / Shtesa

Përshkrim Versapad është sistem elektrik kompakt dhe i shumëllojshëm. Është i dizajnuar që të inkorporohet në hapje me diametër prej 80mm, duke i falënderuar sistemit për hapje dhe mbyllje të kapakëve sipërfaqja punuese çdoherë do të jetë e pastër. Prodhimi përmban 1 Shuko hapje, 1 pajisje për kyçje në kabllo rrjeti (1PJ45), 1 USB kyçje.
Dimensioni (mm) 124 x 90 х 7
Finish E zezë
Çmimi 3,500 den.