Новости

Skrieni lizgaci UNICA

Може да имате сè во еден лизгач за фиоки

Futura “Smove” со дејство кое успорува и Futura “Push” за фиоки без рачки споени во еден – “UNICA”, Досега, не можеше да се замисли еден производ кој ги содржи особините на двата лизгачи. Оперативниот систем е во целост механички и оттаму не бара никакво струјно поврзување.

Техничките податоци и цените може да ги погледнето овде.

Comments are closed.