Новости

Островски аспиратор
Серија Mirabilia

Силуета на облакодери на бела позадина го будат амбиентот на големата метропола. Спојот на модерното и мистериозното го декорираат овој високо привлечен предмет.

ПОВЕЌЕ

МНОГУ ПОВЕЌЕ ОД ЕЛЕКТРИЧЕН УРЕД

Светлината ја има главната улога во проектот Mirabilia, исклучителен повеќе наменски предмет кој ги поседува сите особини на лустер без да ги загуби сите ефикасни функции на аспиратор.

Истакнете ја Вашата креативност преку изборот на линијата Mirabilia. Мулти-функционална и модерна, Ви остава можност да оставите личен стилски впечаток. Изборот вклучува ѕидни и островски модели во квадратно или заоблено калено стакло со прекрасни дизајни кои одлично ќе се вклопат во Вашата кујна, од силуетите на облакодерите на Manhattan и New York, до храбрата Zebra.

Comments are closed.