За нас

Структура

Витрина е создадена да биде креативно место, за инспирација и реализација на креативноста на Архитектите и Дизајнерите на уникатни ентериери од висока класа и проекти со поголем обем.

Витрина е проект во кој се застапени 25 Европски добавувачи, производители на Високо квалитетни и екслузивнни материјали за производство на мебел и оплеменување на просторот.

Витрина е фокусирана кон постигнување на следните цели:
- Креирање на посилни врски со Архитектите и Дизајнерите, со цел подигање на свесноста за продуктите, во раните фази на планирање и дефинирање на проектите.
- Промоција на нови материјали за ентериери и производство на мебел, фокусирано само кон висококласните сегменти на пазарот.
- Докомплетирање на пазарот на веќепостоечки технички продукти со нови, кои се барани од архитектите или се легално барани од регулаторите, за апликации во поголеми проекти, во јавниот и приватниот сектор. Како што се : Болници, Аеродроми, Трговски центри, Хотели, Ресторани и.т.н.
- Kреирње залиха на одредени продукти, во форма на Експресна лагер колекција, од сите групи на продукти и сите добавувачи инволвирани во проектот.
- Да има улога како агент меѓу нашите партнери-добавувачи и Архитекти-Ивеститори, во Големите проекти, каде директно инволвирање или преговори се задолжителни.
- Да добие двонасочна повратна информација од нашите партнери-добавувачи и од Архитектите, од една страна со ефективна промоција на новитетите на пазарот, а од друга страна информација од архитектите за нивните потреби. Она што ја издвојува Витрина во својата област е можноста за професионална презентација на материјалите и нивните техничките карактеристики, брзо и навремено давање на информации за производите и услугите.

Системот на производи кои Витрина го застапува е дефиниран со следните карактеристики: Квалитет, уникатност, долготрајност и висока естетика.

[Повеќе...]

Брендови

 • Групација Kronospan – Германија
 • Групација Pfleiderer-Германија
 • Duropal-Германија
 • Wodego-Германија
 • Thermopal-Германија
 • Telma Plados-Италија
 • Inoxa-Италија
 • Dekodur – Германија
 • Bellanda – Италија
 • Rehau – Италија
 • GGA-Италија
 • Richter – Германија
 • Servetto – Италија
 • Amig – Шпанија
 • Falmec – Италија
 • Proal – Италија
 • Cafim – Италија
 • Prestige – Полска
 • Holz in Form – Германија
 • Salice-Италија
 • Rujz design-Словенија
 • Rodi-Португалија
 • Harn- Малезија
 • Gamet-Полска
 • Giusti – Италија
 • Domus Line – Италија
 • SM’art – Италија